Vzdělávací

 • Můj první projekt – MPP

  Projekt pro děti 2.stupně ZŠ, který otevře dveře do světa kreativity a samostatnosti. Nejlepší projekty pomůžeme dětem realizovat.

 • Co bude dál?

  Je určený pro 8. a 9.třídy ZŠ a SŠ. V tomto programu děti lépe poznají studijní obory a jejich praxi v reálném světě. Vysvětlíme si rozdíl mezi zaměstnaneckým poměrem a podnikáním. Pozitivní i negativní stránky různých oborů. Tento program je trvající a děti se na nás mohou kdykoliv obrátit. Pomůžeme s vytvořením CV, lepším zaměstnáním či rozjed podnikání.

 • Co opravíš – je tvoje

  V rámci programu "Co opravíš, je tvoje" mají děti možnost opravit svá vlastní spotřební elektronická zařízení pod dohledem odborníků. Každé dítě si následně odnáší domů vlastnoručně opravený předmět jako výraz své práce a získaných dovedností. Tato aktivita nejen posiluje vztah k technologii, ale také podporuje osobní zodpovědnost a radost z vlastního úspěchu.

 • Základní vědecké experimenty

  Připojte se k našemu vzrušujícímu programu vědeckých experimentů pro děti, který rozbouří jejich zvídavost a otevře dveře do fascinujícího světa vědy. Naše aktivita nabízí jedinečnou příležitost pro děti objevovat, zkoumat a učit se skrze praktické experimenty a zábavné aktivity. Děti se zapojí do široké škály experimentů, které zahrnují od chemických reakcí přes fyzikální jevy až po biologické zkoumání.

 • Fotografování

  Fotografování nabízí dětem možnost objevit svět fotografie prostřednictvím zábavných a interaktivních aktivit. Během tohoto programu se děti naučí základy fotografování, jako je používání fotoaparátu, kompozice, světelné podmínky a úprava fotografií. Budou mít příležitost zkoumat různé žánry fotografie, jako jsou portréty, krajiny, architektura a makrofotografie.

 • Herní průzkum lesa

  Stručný úvod k významu lesů a pravidlům chování v přírodě pomáhá dětem získat lepší povědomí o nutnosti ochrany a respektu vůči přírodnímu prostředí. Děti jsou rozděleny do menších skupin, což podporuje týmovou spolupráci. Každá skupina obdrží úkoly zaměřené na průzkum lesa.

 • AI – umělá inteligence

  V programu umělé inteligence se děti seznámí se základy moderní technologie, která ovlivňuje mnoho aspektů našeho života. Během programu budou mít možnost objevovat fascinující svět algoritmů, strojového učení a robotiky prostřednictvím interaktivních her a projektů. Děti se naučí, jak fungují algoritmy a jak mohou být použity k řešení různých problémů. Budou mít příležitost vytvořit vlastní jednoduché algoritmy a sledovat, jak se používají ve světě technologie.

 • Filmová Produkce

  Během programu se děti naučí základy tvorby filmu od začátku až po konečnou produkci. Každý účastník získá možnost seznámit se s procesem vytváření scénáře, natáčení, střihu a prezentace filmů. Tvořivost účastníků bude povzbuzována prostřednictvím různých her a cvičení zaměřených na rozvoj jejich schopností vyprávět příběhy skrze obrazový a zvukový materiál. Budou mít příležitost vyzkoušet si různé role, včetně herců, režisérů, kameramanů a střihačů. Každý tým bude mít příležitost pracovat na vlastním krátkém filmu, kde si vyzkouší všechny aspekty produkce.

 • Tanec

  Děti se učí základní taneční kroky, zkoumají různé styly a pracují na koordinaci a rytmu. Kvalifikovaní lektoři zajišťují motivující lekce, podporující spolupráci a disciplínu. Děti objevují různé taneční žánry a experimentují s pohybovými technikami, posilující své sebevědomí. Cílem není jen rozvíjet taneční dovednosti, ale i podporovat kreativitu a vášeň pro pohyb, aby každé dítě mohlo objevit svůj jedinečný taneční příběh a sdílet ho s ostatními účastníky tábora.

 • Rybaření

  Úvod kurzu zdůrazňuje význam rybaření a poskytuje bezpečnostní pokyny pro bezpečné prostředí během aktivit. Děti se učí připravit na rybaření, včetně výběru vybavení a nastavení prutů, a následně praktikují terénní rybaření s důrazem na péči o chycenou rybu. Kurz zahrnuje i ekologické aspekty, kde děti objevují důležitost ochrany vodního prostředí a zásady rybaření. Závěrečné hodnocení zahrnuje diskuzi o zážitcích a odpovědi na otázky, a celkově je program navržen tak, aby dětem poskytl zábavu a zároveň je vzdělal v oblasti rybaření s důrazem na odpovědný přístup k životnímu prostředí.