Skupinové

 • Co opravíš – je tvoje

  V rámci programu "Co opravíš, je tvoje" mají děti možnost opravit svá vlastní spotřební elektronická zařízení pod dohledem odborníků. Každé dítě si následně odnáší domů vlastnoručně opravený předmět jako výraz své práce a získaných dovedností. Tato aktivita nejen posiluje vztah k technologii, ale také podporuje osobní zodpovědnost a radost z vlastního úspěchu.

 • Herní průzkum lesa

  Stručný úvod k významu lesů a pravidlům chování v přírodě pomáhá dětem získat lepší povědomí o nutnosti ochrany a respektu vůči přírodnímu prostředí. Děti jsou rozděleny do menších skupin, což podporuje týmovou spolupráci. Každá skupina obdrží úkoly zaměřené na průzkum lesa.

 • Pěstování rostlin

  Děti se ponoří do světa barev a vůní, kdy budou moci samy nasadit semínka, sledovat každý malý výhon a pozorovat, jak se z malých klíčků vyvíjejí krásné rostlinky. Budou mít možnost seznámit se s různými druhy rostlin, pochopit, jaké mají jednotlivé rostliny potřeby a jak mohou pomoci přírodě prostřednictvím jednoduchých zahrádkářských postupů.

 • Divadelní Představení

  Během tohoto programu se děti naučí herecké dovednosti a improvizaci. Naučí se pracovat v týmu a respektovat názory ostatních. Děti se budou vyjadřovat kreativně a spontánně a posílí tak své sebevědomí. Práce na divadelním představení bude pro ně příležitostí objevovat vlastní talent a vyjádřit své emoce a myšlenky. Prostřednictvím představení budou moci prezentovat své práce a získat zpětnou vazbu od publika.

 • Filmová Produkce

  Během programu se děti naučí základy tvorby filmu od začátku až po konečnou produkci. Každý účastník získá možnost seznámit se s procesem vytváření scénáře, natáčení, střihu a prezentace filmů. Tvořivost účastníků bude povzbuzována prostřednictvím různých her a cvičení zaměřených na rozvoj jejich schopností vyprávět příběhy skrze obrazový a zvukový materiál. Budou mít příležitost vyzkoušet si různé role, včetně herců, režisérů, kameramanů a střihačů. Každý tým bude mít příležitost pracovat na vlastním krátkém filmu, kde si vyzkouší všechny aspekty produkce.

 • Tanec

  Děti se učí základní taneční kroky, zkoumají různé styly a pracují na koordinaci a rytmu. Kvalifikovaní lektoři zajišťují motivující lekce, podporující spolupráci a disciplínu. Děti objevují různé taneční žánry a experimentují s pohybovými technikami, posilující své sebevědomí. Cílem není jen rozvíjet taneční dovednosti, ale i podporovat kreativitu a vášeň pro pohyb, aby každé dítě mohlo objevit svůj jedinečný taneční příběh a sdílet ho s ostatními účastníky tábora.

 • Rybaření

  Úvod kurzu zdůrazňuje význam rybaření a poskytuje bezpečnostní pokyny pro bezpečné prostředí během aktivit. Děti se učí připravit na rybaření, včetně výběru vybavení a nastavení prutů, a následně praktikují terénní rybaření s důrazem na péči o chycenou rybu. Kurz zahrnuje i ekologické aspekty, kde děti objevují důležitost ochrany vodního prostředí a zásady rybaření. Závěrečné hodnocení zahrnuje diskuzi o zážitcích a odpovědi na otázky, a celkově je program navržen tak, aby dětem poskytl zábavu a zároveň je vzdělal v oblasti rybaření s důrazem na odpovědný přístup k životnímu prostředí.

 • Malý skaut

  Náš skautský program klade důraz na nezapomenutelné zážitky, rozvíjející dovednosti pro život v přírodě a podporující osobní i týmový rozvoj. Skauti se naučí bezpečně zakládat oheň, zdůrazňujíc důležitost bezpečnosti v táboření. Následně rozvíjí orientační dovednosti a schopnost pohybu v přírodě pomocí mapy a kompasu. Stavba lehkého přístřeší s využitím přírodních materiálů posiluje nejen schopnost přežití, ale i týmovou spolupráci. Získávání jídla v přírodě, ať už rybolovem nebo sběrem rostlin, poskytuje praktické dovednosti pro samostatné přežití v přírodě.

 • Paintball

  Program paintballové aktivity spojuje taktiku, strategii a adrenalinovou zábavu v týmovém sportu. Účastníci jsou vybaveni paintballovými pistolemi, střílejícími kuličky naplněné barvivem, s cílem zasáhnout členy protitýmu a dosáhnout herních cílů dle stanovených pravidel. Hra se odehrává na venkovním terénu nebo speciálně upravených paintballových hřištích s překážkami a strategickými místy.

 • Geocaching

  Geocaching je fascinující aktivita pro děti na táboře, která spočívá v hledání skrytých „geocachů“ (pokladů) pomocí GPS souřadnic. Tato zábavná činnost nejen podporuje spolupráci a navigační dovednosti, ale také probouzí dobrodružného ducha.