Kulturní

 • Divadelní Představení

  Během tohoto programu se děti naučí herecké dovednosti a improvizaci. Naučí se pracovat v týmu a respektovat názory ostatních. Děti se budou vyjadřovat kreativně a spontánně a posílí tak své sebevědomí. Práce na divadelním představení bude pro ně příležitostí objevovat vlastní talent a vyjádřit své emoce a myšlenky. Prostřednictvím představení budou moci prezentovat své práce a získat zpětnou vazbu od publika.

 • Filmová Produkce

  Během programu se děti naučí základy tvorby filmu od začátku až po konečnou produkci. Každý účastník získá možnost seznámit se s procesem vytváření scénáře, natáčení, střihu a prezentace filmů. Tvořivost účastníků bude povzbuzována prostřednictvím různých her a cvičení zaměřených na rozvoj jejich schopností vyprávět příběhy skrze obrazový a zvukový materiál. Budou mít příležitost vyzkoušet si různé role, včetně herců, režisérů, kameramanů a střihačů. Každý tým bude mít příležitost pracovat na vlastním krátkém filmu, kde si vyzkouší všechny aspekty produkce.

 • Tanec

  Děti se učí základní taneční kroky, zkoumají různé styly a pracují na koordinaci a rytmu. Kvalifikovaní lektoři zajišťují motivující lekce, podporující spolupráci a disciplínu. Děti objevují různé taneční žánry a experimentují s pohybovými technikami, posilující své sebevědomí. Cílem není jen rozvíjet taneční dovednosti, ale i podporovat kreativitu a vášeň pro pohyb, aby každé dítě mohlo objevit svůj jedinečný taneční příběh a sdílet ho s ostatními účastníky tábora.

 • Historické Exkurze

  Naše historické exkurze jsou fascinující cestou do minulosti, kde děti objevují zajímavá historická místa, učí se o dávných civilizacích, slavných osobnostech a klíčových událostech. Společně prozkoumávají hrady, zámky, muzea a archeologická naleziště, provázeni průvodci, kteří přinášejí minulost k životu prostřednictvím poutavých příběhů a zajímavých faktů.