Informační technologie

  • AI – umělá inteligence

    V programu umělé inteligence se děti seznámí se základy moderní technologie, která ovlivňuje mnoho aspektů našeho života. Během programu budou mít možnost objevovat fascinující svět algoritmů, strojového učení a robotiky prostřednictvím interaktivních her a projektů. Děti se naučí, jak fungují algoritmy a jak mohou být použity k řešení různých problémů. Budou mít příležitost vytvořit vlastní jednoduché algoritmy a sledovat, jak se používají ve světě technologie.