Dramatické

  • Divadelní Představení

    Během tohoto programu se děti naučí herecké dovednosti a improvizaci. Naučí se pracovat v týmu a respektovat názory ostatních. Děti se budou vyjadřovat kreativně a spontánně a posílí tak své sebevědomí. Práce na divadelním představení bude pro ně příležitostí objevovat vlastní talent a vyjádřit své emoce a myšlenky. Prostřednictvím představení budou moci prezentovat své práce a získat zpětnou vazbu od publika.

  • Geocaching

    Geocaching je fascinující aktivita pro děti na táboře, která spočívá v hledání skrytých „geocachů“ (pokladů) pomocí GPS souřadnic. Tato zábavná činnost nejen podporuje spolupráci a navigační dovednosti, ale také probouzí dobrodružného ducha.

  • Historické Exkurze

    Naše historické exkurze jsou fascinující cestou do minulosti, kde děti objevují zajímavá historická místa, učí se o dávných civilizacích, slavných osobnostech a klíčových událostech. Společně prozkoumávají hrady, zámky, muzea a archeologická naleziště, provázeni průvodci, kteří přinášejí minulost k životu prostřednictvím poutavých příběhů a zajímavých faktů.