Dobrodružné

 • Herní průzkum lesa

  Stručný úvod k významu lesů a pravidlům chování v přírodě pomáhá dětem získat lepší povědomí o nutnosti ochrany a respektu vůči přírodnímu prostředí. Děti jsou rozděleny do menších skupin, což podporuje týmovou spolupráci. Každá skupina obdrží úkoly zaměřené na průzkum lesa.

 • Rybaření

  Úvod kurzu zdůrazňuje význam rybaření a poskytuje bezpečnostní pokyny pro bezpečné prostředí během aktivit. Děti se učí připravit na rybaření, včetně výběru vybavení a nastavení prutů, a následně praktikují terénní rybaření s důrazem na péči o chycenou rybu. Kurz zahrnuje i ekologické aspekty, kde děti objevují důležitost ochrany vodního prostředí a zásady rybaření. Závěrečné hodnocení zahrnuje diskuzi o zážitcích a odpovědi na otázky, a celkově je program navržen tak, aby dětem poskytl zábavu a zároveň je vzdělal v oblasti rybaření s důrazem na odpovědný přístup k životnímu prostředí.

 • Malý skaut

  Náš skautský program klade důraz na nezapomenutelné zážitky, rozvíjející dovednosti pro život v přírodě a podporující osobní i týmový rozvoj. Skauti se naučí bezpečně zakládat oheň, zdůrazňujíc důležitost bezpečnosti v táboření. Následně rozvíjí orientační dovednosti a schopnost pohybu v přírodě pomocí mapy a kompasu. Stavba lehkého přístřeší s využitím přírodních materiálů posiluje nejen schopnost přežití, ale i týmovou spolupráci. Získávání jídla v přírodě, ať už rybolovem nebo sběrem rostlin, poskytuje praktické dovednosti pro samostatné přežití v přírodě.

 • Paintball

  Program paintballové aktivity spojuje taktiku, strategii a adrenalinovou zábavu v týmovém sportu. Účastníci jsou vybaveni paintballovými pistolemi, střílejícími kuličky naplněné barvivem, s cílem zasáhnout členy protitýmu a dosáhnout herních cílů dle stanovených pravidel. Hra se odehrává na venkovním terénu nebo speciálně upravených paintballových hřištích s překážkami a strategickými místy.

 • Geocaching

  Geocaching je fascinující aktivita pro děti na táboře, která spočívá v hledání skrytých „geocachů“ (pokladů) pomocí GPS souřadnic. Tato zábavná činnost nejen podporuje spolupráci a navigační dovednosti, ale také probouzí dobrodružného ducha.

 • Historické Exkurze

  Naše historické exkurze jsou fascinující cestou do minulosti, kde děti objevují zajímavá historická místa, učí se o dávných civilizacích, slavných osobnostech a klíčových událostech. Společně prozkoumávají hrady, zámky, muzea a archeologická naleziště, provázeni průvodci, kteří přinášejí minulost k životu prostřednictvím poutavých příběhů a zajímavých faktů.