Programy

 • Můj první projekt – MPP

  Projekt pro děti 2.stupně ZŠ, který otevře dveře do světa kreativity a samostatnosti. Nejlepší projekty pomůžeme dětem realizovat.

 • Co bude dál?

  Je určený pro 8. a 9.třídy ZŠ a SŠ. V tomto programu děti lépe poznají studijní obory a jejich praxi v reálném světě. Vysvětlíme si rozdíl mezi zaměstnaneckým poměrem a podnikáním. Pozitivní i negativní stránky různých oborů. Tento program je trvající a děti se na nás mohou kdykoliv obrátit. Pomůžeme s vytvořením CV, lepším zaměstnáním či rozjed podnikání.

 • Co opravíš – je tvoje

  V rámci programu "Co opravíš, je tvoje" mají děti možnost opravit svá vlastní spotřební elektronická zařízení pod dohledem odborníků. Každé dítě si následně odnáší domů vlastnoručně opravený předmět jako výraz své práce a získaných dovedností. Tato aktivita nejen posiluje vztah k technologii, ale také podporuje osobní zodpovědnost a radost z vlastního úspěchu.

 • Základní vědecké experimenty

  Připojte se k našemu vzrušujícímu programu vědeckých experimentů pro děti, který rozbouří jejich zvídavost a otevře dveře do fascinujícího světa vědy. Naše aktivita nabízí jedinečnou příležitost pro děti objevovat, zkoumat a učit se skrze praktické experimenty a zábavné aktivity. Děti se zapojí do široké škály experimentů, které zahrnují od chemických reakcí přes fyzikální jevy až po biologické zkoumání.

 • Fotografování

  Fotografování nabízí dětem možnost objevit svět fotografie prostřednictvím zábavných a interaktivních aktivit. Během tohoto programu se děti naučí základy fotografování, jako je používání fotoaparátu, kompozice, světelné podmínky a úprava fotografií. Budou mít příležitost zkoumat různé žánry fotografie, jako jsou portréty, krajiny, architektura a makrofotografie.

 • Hudební talent

  Naši zkušení instruktoři povedou děti na cestě objevování hudebního světa. Účastníci se naučí základy hudební teorie, jako jsou tóny, rytmus a melodie, prostřednictvím zábavných her a interaktivních aktivit. Děti se seznámí s různými hudebními nástroji, včetně bicí, kláves, a dalších. Budou mít příležitost vyzkoušet si tyto nástroje a objevit svůj vlastní hudební talent.

 • Herní průzkum lesa

  Stručný úvod k významu lesů a pravidlům chování v přírodě pomáhá dětem získat lepší povědomí o nutnosti ochrany a respektu vůči přírodnímu prostředí. Děti jsou rozděleny do menších skupin, což podporuje týmovou spolupráci. Každá skupina obdrží úkoly zaměřené na průzkum lesa.

 • Pěstování rostlin

  Děti se ponoří do světa barev a vůní, kdy budou moci samy nasadit semínka, sledovat každý malý výhon a pozorovat, jak se z malých klíčků vyvíjejí krásné rostlinky. Budou mít možnost seznámit se s různými druhy rostlin, pochopit, jaké mají jednotlivé rostliny potřeby a jak mohou pomoci přírodě prostřednictvím jednoduchých zahrádkářských postupů.

 • AI – umělá inteligence

  V programu umělé inteligence se děti seznámí se základy moderní technologie, která ovlivňuje mnoho aspektů našeho života. Během programu budou mít možnost objevovat fascinující svět algoritmů, strojového učení a robotiky prostřednictvím interaktivních her a projektů. Děti se naučí, jak fungují algoritmy a jak mohou být použity k řešení různých problémů. Budou mít příležitost vytvořit vlastní jednoduché algoritmy a sledovat, jak se používají ve světě technologie.

 • Divadelní Představení

  Během tohoto programu se děti naučí herecké dovednosti a improvizaci. Naučí se pracovat v týmu a respektovat názory ostatních. Děti se budou vyjadřovat kreativně a spontánně a posílí tak své sebevědomí. Práce na divadelním představení bude pro ně příležitostí objevovat vlastní talent a vyjádřit své emoce a myšlenky. Prostřednictvím představení budou moci prezentovat své práce a získat zpětnou vazbu od publika.