Malý skaut

formulář poptávky

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce

Detail programu

Náš skautský program se zaměřuje zejména na poskytování nezapomenutelných zážitků, které nejen rozvíjejí jejich schopnosti pro život v přírodě, ale také podporují jejich osobní a týmový rozvoj. Během této aktivity se skauti účastní několika klíčových činností, které společně tvoří komplexní program.

Skauti začínají učením se, jak bezpečně zakládat oheň. To nejenže podporuje praktickou dovednost, ale také zdůrazňuje důležitost bezpečnosti v táboření a venkovních aktivitách. Následně se skauti učí používat mapu a kompas, což rozvíjí jejich orientační dovednosti a schopnost pohybu v přírodě. Další částí aktivity je stavba lehkého přístřeší. Skauti jsou učeni, jak využít dostupné materiály v přírodě k vytvoření jednoduchého, ale účinného úkrytu. To nejenže rozvíjí jejich schopnost přežít v přírodě, ale také posiluje týmovou spolupráci, protože společné budování přístřeší vyžaduje koordinaci a spolupráci. Získávání jídla v přírodě je dalším důležitým prvkem. Skauti se seznamují s metodami, jak získat potravu, ať už prostřednictvím rybolovu nebo sběru jedlých rostlin. To poskytuje praktické dovednosti potřebné pro samostatné přežití v přírodě.

Aktivita dále zahrnuje základní školení v první pomoci a bezpečnostních postupech, což je klíčové pro zajištění bezpečného prostředí během přírodních dobrodružství. Skauti se naučí základním dovednostem poskytování první pomoci a správným postupům v krizových situacích. Dalším aspektem jsou řemeslné dovednosti, které zahrnují práci s nožem, uzly a vytváření jednoduchých nástrojů. Tyto dovednosti nejen rozvíjejí manuální zručnost skautů, ale také posilují jejich kreativitu a schopnost vytvářet něco užitečného z dostupných prostředků. Celkově je aktivity doplněna týmovými hrami a výzvami, které nejen baví, ale také posilují týmovou spolupráci a komunikaci mezi skauty. V závěru aktivity jsou skauti vybaveni nejen novými dovednostmi, ale také posílenou schopností pracovat jako tým v přírodě.

Přínos tohoto programu pro děti

  • naučí se základy táboření a života v přírodě, včetně stavby přístřeší, rozdělávání ohně a orientace
  • získají schopnost orientovat se v terénu pomocí mapy a kompasu
  • základy první pomoci a postupy v případě nečekaných situací
  • rozvíjejí dovednosti komunikace a spolupráce při plánování a provádění různých aktivit
  • respekt k přírodě a budou podporováni v ochraně životního prostředí

  • udržovat se v pohybu a rychle přizpůsobovat novým situacím

  • plánovat a organizovat aktivity, což podporuje jejich samostatnost a zodpovědnost

  • účast na různých venkovních aktivitách a hrách podporuje fyzickou kondici a zdraví
  • naučí se základy vedení a týmové spolupráce, což může být přínosem v jejich budoucí kariéře

Skautský program je navržen tak, aby děti rozvíjely své schopnosti a hodnoty v mnoha oblastech života a aby poskytovaly prostředí pro pozitivní a vzdělávací zážitky.

Tento program je vázaný na lokalitu a tak bude nabídka přizpůsobená přímo na míru.

Přejdeme rovnou k poptávce?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a sestavíme Vám program přímo na míru.

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce