Malý skaut

formulář poptávky

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce

Detail programu

Program rybaření nabízí zábavný a vzdělávací zážitek, který seznamuje mladé účastníky s základními dovednostmi rybaření a podporuje jejich zájem o přírodu a životní prostředí. Úvodní část kurzu představuje rybaření a zdůrazňuje jeho význam, zatímco bezpečnostní pokyny zajišťují bezpečné prostředí během aktivit. Děti se následně naučí připravit se na rybaření včetně správného výběru vybavení a nastavení rybářských prutů. Praktická část zahrnuje terénní rybaření s demonstrací a cvičením házení nástrahy. Důraz je kladen na péči o chycenou rybu, kde děti získají dovednosti na zacházení s ulovenou rybou a rozhodnutí o jejím osudu – buď uvolnění zpět do vody nebo příprava na konzumaci.

V rámci ekologických aspektů kurzu se děti seznámí s důležitostí ochrany vodního prostředí a zásadami rybaření.

Závěrečné hodnocení zahrnuje diskuzi o zážitcích, sdílení dojmů a odpovědi na otázky. Vybavení na kurzu zahrnuje rybářské pruty a navijáky, nástrahy a háčky, bezpečnostní vybavení (např. záchranná vesta), nádoby na chycenou rybu a návod na rybaření pro každé dítě. Celkově je program navržen tak, aby poskytl dětem zábavu a současně je vzdělal v oblasti rybaření s ohledem na odpovědný přístup k životnímu prostředí.

Přínos tohoto programu pro děti

  • Seznámí se s principy rybaření a pochopí, co je potřeba k úspěšnému chytání ryb. Naučí se identifikovat základní vybavení, včetně rybářských prutů, navijáků, háčků a nástrah.

  • Získají zkušenosti s různými technikami rybaření, včetně házení nástrahy a správného používání prutů.

  • Naučí se, jak správně vybírat a připravovat nástrahy, včetně háčkování a nastavení prutů.

  • Během terénního rybaření získají praktické zkušenosti s celým procesem rybaření od házení nástrahy až po zacházení s chycenou rybou.

  • Seznámí se s bezpečnostními pravidly spojenými s rybařením, včetně nošení záchranných vest a bezpečné manipulace s rybami.

  • Budou se učit důležitosti ochrany vodního prostředí a udržitelných praktik při rybaření.

  • Naučí se, jak správně zacházet s chycenou rybou, včetně rozhodnutí o jejím osudu – uvolnění zpět do vody nebo příprava na konzumaci.

  • Budou mít možnost sdílet své zážitky, ptát se na otázky a diskutovat o tom, co se naučili.

Tento program je nejen zábavným zážitkem, ale také příležitostí k rozvoji dovedností spojených s rybařením a k vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a vodnímu prostředí.

Tento program je vázaný na lokalitu a tak bude nabídka přizpůsobená přímo na míru.

Přejdeme rovnou k poptávce?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a sestavíme Vám program přímo na míru.

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce