Herní průzkum lesa

formulář poptávky

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce

Detail programu

Program  “Herní průzkum lesa” má za cíl poskytnout dětem obohacující zážitek spojený s přírodou. Stručný úvod k významu lesů a pravidlům chování v přírodě pomáhá dětem získat lepší povědomí o nutnosti ochrany a respektu vůči přírodnímu prostředí. Děti jsou rozděleny do menších skupin, což podporuje týmovou spolupráci. Každá skupina obdrží úkoly zaměřené na průzkum lesa. Tyto úkoly mohou zahrnovat hledání různých druhů rostlin, stromů, ptáků a hmyzu, což zároveň rozvíjí jejich pozorovací schopnosti. Sběr drobných přírodních pokladů posiluje jejich zájem a spojuje je s přírodou.

Po návratu z průzkumu lesa následuje kreativní část aktivity, během níž mají děti příležitost vyjádřit své dojmy a objevy pomocí kreslení nebo psaní do zápisníků. Tato činnost podporuje jejich kreativitu a umožňuje jim sdílet své zážitky s ostatními. Následuje prezentace, kde každá skupina sdílí své objevy a dojmy. Tato fáze podporuje komunikaci mezi dětmi a umožňuje jim vidět různé perspektivy a zážitky. Aby se celá aktivita stala ještě poutavější, zakončíme ji hrou v lese, jako je lov na poklady. To nejenže zvýší zábavu, ale také umožní dětem praktické využití znalostí získaných během průzkumu.

Důležité je zajistit, aby měly děti vhodné oblečení a obuv pro pohyb v lese. Podporujeme také odpovědný přístup k přírodě, vysvětlení významu ochrany přírody a vytvoření bezpečného prostředí pro sdílení zážitků. Celkově má tato aktivita za cíl propojit děti s přírodou a podnítit jejich zájem o ekologické vzdělávání.

Přínos tohoto programu pro děti

  • Děti se mohou naučit identifikovat různé druhy rostlin, stromů, hub a živočichů v lese. To jim umožňuje pochopit biologickou rozmanitost a vzájemné vztahy mezi organismy v ekosystému.

  • Průzkum lesa podporuje rozvoj pozorovacích schopností. Děti se učí vnímat detaily ve svém okolí, což může posílit jejich schopnost.

  • Děti se učí rozpoznávat různé druhy rostlin, stromů, hub a živočichů v lese. Tím získávají povědomí o bohatství přírody kolem nich.

  • Průzkum lesa podporuje rozvoj pozorovacích dovedností. Děti se učí vnímat detaily a zlepšují svou schopnost pozorování.

  • Aktivita pomáhá dětem chápat význam ochrany přírody a zodpovědného chování k životnímu prostředí.

  • Kreslení nebo psaní o jejich zážitcích v lese podporuje kreativní myšlení a vyjádření.

  • Skupinový průzkum lesa rozvíjí dovednosti týmové spolupráce, kdy se děti učí společně řešit úkoly a vzájemně si pomáhat.

  • Děti se seznamují s základními dovednostmi, jak přežít v přírodě, což zahrnuje orientaci, sběr potravy a bezpečný pohyb v lese.

  • Průzkum lesa může probudit zájem o vědecký výzkum a podnítit otázky o fungování přírody.

  • Prozkoumávání lesa podporuje pohyb na čerstvém vzduchu a fyzickou aktivitu, což přispívá k celkovému zdraví dětí.

Herní průzkum lesa je pro děti nejen vzdělávací, ale také zábavný způsob, jak se propojit s přírodou a rozvíjet různé dovednosti a schopnosti.

Tento program je vázaný na lokalitu a tak bude nabídka přizpůsobená přímo na míru.

Přejdeme rovnou k poptávce?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a sestavíme Vám program přímo na míru.

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce