Jak vybírám personál?

Personál je jedním ze základních stavebních prvků celé funkcionality tábora. Na každého jednotlivce musí být za každé okolnosti spoleh. Musí znát pravidla a hranice. Musí přesně vědět jak se v určitých situací zachovat a to i v těch velmi stresových. Požadavků je velmi mnoho a né každý je může splnit. V průběhu jara vždy pozvu všechny potencionální žadatele a již zavedený tým na jedno místo v jeden čas. Každý rok je totiž nutné, vzhledem k postupně rozrůstajícímu se počtu dětí, stávající tým rozšířit o další místa. Nováčkům jsou vysvětlena pravidla a mohou se zapojit do vymýšlení táborové hry. V tento čas účelově vyvolám několik drobných a několik stresových situací a sleduji chování každého zvlášť. Musím si být jistý, že každého, koho pustím na nějaký čas k dětem, bude schopný se postarat o jejich bezpečí a funkčnost našeho systému. Výběr je nastavený tak, že nezáleží na vzdělání. Ale na sebereflexi, charakteru a osobnosti.

tadela tým

Oddílový vedoucí

Oddílový vedoucí

TADELA© 2023. Všechna práva vyhrazena