Zásady ochrany osobních údajů

I. JMÉNO A ADRESA ODPOVĚDNÉ OSOBY
Odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a jiných právních předpisů členských států o ochraně dat, jakož i jiných nařízení o ochraně údajů, je:

Lukáš Rutar, IČ: 02877198
Děčínská 17
400 03 Ústí nad Labem

Tel .: + 420 732 994 011
E-mail: info@iTADELA.cz
Webová stránka: www.iTADELA.cz

II. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ DAT
1. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme pouze tehdy, když je to nezbytné pro zajištění funkční webové stránky, jakož i našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se uplatňuje v případech, kdy předchozí souhlas nelze získat z faktických důvodů a zpracování dat povoluje zákon.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pokud získáme souhlas dotčené osoby ke zpracování osobních údajů, článek 6 odst. 1 písm. nařízení EU o obecné ochraně údajů (GDPR) jako právní základ.

Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je dotyčná osoba stranou, článek 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní základ. Platí to i pro zpracování, které jsou potřebné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléhá naše společnost, článek 6 odst. 1 písm. c GDPR jako právní základ.

V případě, že si zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, článek 6 odst. 1 písm. d GDPR slouží jako právní základ.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad předchozím zájmem, článek 6 odst. 1 písm. f GDPR jako právní základ pro zpracování.

3. Vymazání údajů a trvání uložení
Jakmile přestane platit účel uchovávání, osobní údaje dotčené osoby se vymažou nebo zablokují. Uskladnění se může uskutečnit také tehdy, jestliže to evropský nebo vnitrostátní zákonodárce ustanovil v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech EU, kterým podléhá odpovědná osoba. Údaje se rovněž zablokují nebo odstraní, pokud uplyne lhůta pro uchovávání předepsána uvedenými normami, pokud není nutné další uchovávání údajů pro účely uzavření nebo splnění smlouvy.

III. POSKYTOVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A VYTVÁŘENÍ protokolový soubor
1. Popis a rozsah zpracování údajů
Při každém přístupu na naši webovou stránku náš systém automaticky zaznamená údaje a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.

Shromažďují se tyto údaje:

Informace o typu prohlížeče a použité verzi
Operační systém uživatele
Poskytovatel internetových služeb uživatele
IP adresa uživatele
Datum a čas přístupu
Webové stránky, z nichž uživatelský systém přichází na naši webovou stránku
Webové stránky, ke kterým má uživatel přístup přes náš web
2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro dočasné uložení dat je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Dočasné uložení IP adresy systémem je třeba, aby se webová stránka mohla dodat do počítače uživatele. Pro tento účel musí IP adresa uživatele zůstat uložena po celou dobu relace.

Náš oprávněný zájem o zpracování dat v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Trvání skladování
Údaje se vymažou, jakmile již nebude nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů za účelem poskytnutí webové stránky je to tak po ukončení příslušného zasedání.

5. Opoziční a odvolací možnosti
Sběr údajů pro účely poskytování webové stránky a uchovávání dat v protokolových souborech je naprosto nezbytný pro fungování webové stránky. Uživatel tedy nemá možnost namítat.

IV POUŽITÍ COOKIES
1.a) Popis a rozsah zpracování údajů
Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, do operačního systému uživatele se může uložit soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje přehlednou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Používáme cookies, aby se náš web stal uživatelsky příjemnějším. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby byl volající prohlížeč identifikován i po změně stránky.

V cookies se ukládají a přenášejí následující údaje:

Položky v nákupním košíku
Přihlašovací informace
Na naší webové stránce také používáme soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatelů při surfování.

Tímto způsobem je možné přenášet následující údaje:

Zadané hledané výrazy
Frekvence zobrazení stránky
Používání funkcí webových stránek
Takto získané údaje o uživatelích se pseudonymizují pomocí technických opatření. Proto již není možné přiřadit údaje ke konkrétnímu uživateli. Údaje se uchovávají spolu s dalšími osobními údaji uživatelů.

Při vyvolání našich webových stránek se informační lišta informující uživatele o použití souborů cookie pro účely analýzy nezobrazuje, jelikož veškeré informace pro analýzu neposkytujeme 3.straně. Veškeré informace zůstávají uložené na našem webu.

1.b) Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.

1.c) Účel zpracování údajů
Účelem použití technicky potřebných souborů cookie je zjednodušit používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce naší webové stránky nemohou být nabízeny bez použití cookies. Proto je třeba, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Potřebujeme cookies pro následující aplikace:

nákupní vozík
Přijetí nastavení jazyka
Zapamatování hledaných výrazů
Údaje uživatele shromážděné prostřednictvím technicky potřebných souborů cookie se nepoužívají na vytváření profilů uživatelů.

Analytické soubory cookie se používají ke zlepšení kvality naší webové stránky a jejího obsahu. Prostřednictvím analýzy cookies se dozvíme, jak se web používá, a tedy můžeme neustále optimalizovat naši nabídku.

Náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR.

1.E) Doba skladování, námitky a možnosti odstranění
Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele a odtud se přenášejí na naši webovou stránku. Jako uživatel proto máte úplnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies. Cookies, které již byly uloženy, můžete kdykoli odstranit. To se dá provést i automaticky. Pokud jsou cookies deaktivovány pro naši webovou stránku, nebude možné plně využívat všechny funkce webové stránky.

V. NEWSLETTER
1. Popis a rozsah zpracování údajů
Můžete se přihlásit k odběru bezplatného informačního bulletinu na našem webu. Při registraci k odběru novinek se nám přenášejí údaje ze vstupní masky.

Následující údaje jsou uchovány:

jméno a příjmení
emailová adresa

IP adresa volajícího počítače

Datum a čas registrace
Při zpracování dat se váš souhlas získá během procesu registrace a odkazuje se na toto prohlášení o ochraně dat.