Můj první projekt (MPP)

Projekt pro děti 2.stupně ZŠ, který otevře dveře do světa kreativity a samostatnosti. Nejlepší projekty pomůžeme dětem realizovat.

MMP
budoucnost pro děti základní školy

Čím dál tím častěji se v poslední době setkáváme s různými nápady dětí na realizaci velmi zajímavých projektů. Od neziskových, které jsou zaměřené na přírodu a ekologii, po ziskové a prospěšné veřejnosti. A tak náš tým zrealizoval samostatný projekt MPP (můj první projekt), který podpoří děti na základních školách v jejich vlastním projektu.

Jak začít?

Po konzultaci s oprávněným zástupcem školy dojde k vyvěšení propagačních materiálu na chodbách. Zrealizujeme besedu, kterou navštíví žáci druhého stupně. Zde se žáci dozví i zásadní informace z programu “Co bude dál” a smysl celého projektu MMP. Dále také jakým způsobem postupovat dále, co je cílem projektu a jak s ním pracovat.

Začínáme

Účast v tomto projektu je čistě dobrovolná a nezávazná. Žáci vyplní jednoduchý formulář s obsahem svého projektu. Ten nemá žádné hranice a tak se může jednat o libovolný projekt. Důležitá je struktura a efektivita celého projektu. Je tak nutné, aby žák ve svém projektu zapojil svou představivost a popsal co nejpodrobněji svůj záměr.

počátek projektu MMP
počátek práce na projektu

Je důležité v dětech vytvořit pocit jistoty a bezpečí, že se za svůj nápad nemusí stydět, byť by se neopíral o reálné možnosti. Z detailu projektu lze často i vyčíst zájem dítěte v dané oblasti, či směr přirozeného talentu.

Výběr projektu

Schránka s projekty je k dispozici po domluvenou dobu. Po její uplynutí jsou všechny formuláře pečlivě procházeny odborníky na startupy.

výběr projektů
výběr nejlepších projektů

 

V této fázi je nutné zohlednit veškeré možné varianty daného projektu. Do užšího kola jsou pak vybrány projekty s nejvyšší šancí na úspěch. Součástí tohoto procesu je i sepsaný dokument o časové a finanční náročnosti s dalším postupem jak úspěšně upravený projekt realizovat. 

Realizace

Projekt který se dostane do stavu možné realizace je přiveden zpět k nám do Tadely. Výsledné projekty si projdeme a ze sepsaného dokumentu vytvoříme možný plán realizace, který respektuje všechny dané okolnosti. Další postup je zcela individuální a odvíjí se dle dohody se ZŠ. Jsou kontaktováni rodiče žáka a společně se ZŠ (nebo bez ZŠ) se projekt postupně přivádí k životu. Po celou dobu je projekt pod naším dohledem. Žáci se tak učí na vlastním projektu pracovat s empatií, rozumem a respektem.

fungující projekt
realizace projektu

Doba našeho dohledu je individuální. V okamžik, kdy je projekt zaběhnutý a žák načerpal dostatečné zkušenosti k vedení projektu a je dostatečně motivován pro další seberealizaci – projekt opouštíme a je tak plně ve správě žáka a rodičů. V případě potřeby je však možné se kdykoliv do projektu znovu zapojit a případně ho dál rozvíjet.

Co je cílem?

Cílem je připravit žáky 8. a 9. třídy na budoucí život. Jsou to informace a možnosti, překonání obav, učení a rozvoj. Zaměření na své zájmy a nadání, konkretizovat budoucí směr žáka v jeho profesním životě. Minimalizovat změny učebních oborů v průběhu studia. Celý projekt vytrhne děti od sociálních sítí. Převede pozornost od zbytečného a promarněného času na mobilních telefonech ke svému osobnímu rozvoji a posouváním hranic. Zároveň tak v praxi získají cenné zkušenosti, které v budoucnu jistě využijí. A když je projekt opravdu úspěšný a žák se mu plně věnuje? Pak se z projektu může stát zajímavá práce po dokončení studia.

práce koníčkem
práce, která je zároveň koníčkem

 

Projekt je realizovatelný zdarma na libovolné základní škole v Ústeckém a Středočeském kraji.

Objednat projekt

odhadovaný počet dětí

adresa vaší školy

Váš email

telefon

Dívčí tábor na zámku

Pokémon tábor v přírodě

MINECRAFT tábor na počítači a v přírodě