Geocaching

formulář poptávky

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce

Detail programu

Geocaching je fascinující aktivita pro děti na táboře, která spočívá v hledání skrytých „geocachů“ (pokladů) pomocí GPS souřadnic. Tato zábavná činnost nejen podporuje spolupráci a navigační dovednosti, ale také probouzí dobrodružného ducha.

Na začátku krátce vysvětlíme, co geocaching znamená. Dětem sdělíme, že geocache (poklad) je skrytý objekt, který hledají s pomocí GPS souřadnic. Dětem rozdáme GPS zařízení nebo mobilní telefony s nainstalovanou aplikací pro geocaching. Vysvětlíme jim, jak zařízení používat a jak dešifrovat souřadnice. Děti budou rozděleny do skupin a budou mít za úkol najít určitý počet pokladů v okolí tábora.

Každá skupina obdrží seznam souřadnic a popis místa, kde se poklad nachází. Děti se vydají na cestu a budou se snažit najít poklad. Během hledání mohou objevit zajímavá místa a přírodní úkazy v okolí tábora. Po nalezení geocache se děti mohou zapsat do logbooku (záznamová kniha pro Geocaching) umístěného uvnitř, a mohou si také vyměnit drobné předměty, pokud je to v souladu s pravidly geocache.

Po návratu do tábora mohou děti sdílet své zážitky a dojmy. Před výpravou zdůrazníme důležitost bezpečnost. Geocaching je skvělým způsobem, jak propojit děti s přírodou, rozvíjet jejich dovednosti a podporovat týmovou spolupráci při dobrodružství hledání pokladů ve volné přírodě.

Děti se naučí

  • pracovat s GPS zařízeními nebo mobilními aplikacemi a zlepší své schopnosti navigace

  • pracovat společně, sdílet úkoly a pomáhat si navzájem při hledání

  • přemýšlet kreativně a hledat různé způsoby, jak řešit problémy

  • odhodlání a nevzdávat se při dosahování cílů

  • být zodpovědné a ohleduplné k ostatním geocacheřům a k přírodě

  • objevovat různé druhy rostlin, zvířat a geologické útvary

Geocaching je skvělý způsob, jak propojit zábavu s učením a rozvojem důležitých dovedností, které děti mohou využít ve svém životě.

Tento program je vázaný na lokalitu a tak bude nabídka přizpůsobená přímo na míru.