Filmová produkce

formulář poptávky

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce

Detail programu

Během programu se děti naučí základy tvorby filmu od začátku až po konečnou produkci. Každý účastník získá možnost seznámit se s procesem vytváření scénáře, natáčení, střihu a prezentace filmů. Tvořivost účastníků bude povzbuzována prostřednictvím různých her a cvičení zaměřených na rozvoj jejich schopností vyprávět příběhy skrze obrazový a zvukový materiál. Budou mít příležitost vyzkoušet si různé role, včetně herců, režisérů, kameramanů a střihačů. Každý tým bude mít příležitost pracovat na vlastním krátkém filmu, kde si vyzkouší všechny aspekty produkce. Týmy budou spolupracovat na tvorbě scénáře, plánování natáčení a řešení technických výzev spojených s produkčním procesem. Na závěr tábora budou všechny hotové filmy promítnuty před ostatními účastníky a vedoucími tábora. Tato prezentace umožní dětem sdílet svou práci a získat zpětnou vazbu od svých vrstevníků a profesionálů v oboru.

Program filmové produkce přináší dětem nejen zábavu, ale také rozvíjí dovednosti komunikace, spolupráce a tvůrčího myšlení. Je to skvělá příležitost pro děti objevit svůj potenciál a prozkoumat svět filmové tvorby.

Přínos tohoto programu pro děti

  • Děti se naučí, jak vyprávět příběh prostřednictvím scénáře, což zahrnuje pochopení charakterizace postav, vývoje děje a dialogů.

  • Seznámí se s různými filmovými technikami, jako je záběr, úhel záběru, střih a osvětlení, a naučí se, jak tyto techniky používat k vyjádření emocí a posunu příběhu.
  • Účastníci se naučí pracovat s filmovým materiálem a používat střihový software k vytváření plynulého a koherentního filmového vyprávění.

  • Budou spolupracovat v týmech, kde každý přispěje svými schopnostmi a nápady k vytvoření společného filmového projektu.
  • Naučí se, jak efektivně komunikovat pomocí obrazových prvků a vizuálních symbolů a jak používat médium filmu k vyjádření svých myšlenek a pocitů.
  • Během tvorby filmu se děti setkají s různými výzvami a problémy, které budou muset řešit a přizpůsobit se jim, což posiluje jejich schopnost kreativního myšlení a adaptace.

Tento program nejenže poskytuje dětem možnost objevit svět filmové tvorby, ale také rozvíjí jejich komunikační, týmové a kreativní schopnosti.

Tento program je vázaný na lokalitu a tak bude nabídka přizpůsobená přímo na míru.

Přejdeme rovnou k poptávce?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a sestavíme Vám program přímo na míru.

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce