Co bude dál?

program ZDARMA

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce

Detail programu

Speciálně vyvinutý program pro 8. a 9.třídy ZŠ a končící ročníky SŠ. Jedná se o plnou podporu pro další životní etapu, která se otevírá. Účel programu je minimalizovat přechody školáků na jiné obory. Zajistit, aby se např. vyučený automechanik nevyučil se slovy “nerozumím tomu a nebaví mě to.” Taková cesta je pak opravdu těžká frustrující a vlastně úplně zbytečná.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Program “co bude dál” má žákům vysvětlit a názornou praxí ukázat, jaká může být jejich vybraná cesta. Jak vypadá zaměstnanecký poměr ve vybraném oboru, jak může vypadat cesta podnikání. Jaké jsou možnosti, kam až je možné se vypracovat. Na druhou stranu každý obor má své negativní stránky. Ty jsou pro některé nepřekonatelnou překážkou a další cestu tak vzdávají. Někdy si děti představují pod daným oborem něco úplně jiného a proto pak dochází ke změně studijního oboru. S naším programem budou děti lépe vnímat důležitost vybraného oboru a dokáží se s ním ztotožnit.

  • jedinečný talent

Každé dítě je obohacené nějakým talentem či nadáním. Ti kteří si myslí, že jím nedisponují jen ještě neměli tu možnost svůj talent najít. V rámci programu a úzké spolupráce s dětmi je tento talent brzy odhalen. Zda lze využít pro budoucí obor a vyučení už však záleží na každém individuálně. Podstatné je, aby každý o svém nadání věděl. Pokud lze nadání propojit s budoucí cestou a oborem, je to ideální příležitost jak spojit práci a koníček. Takové osoby jsou pak v životě daleko jistější a šťastnější.

VÍC NEŽ JEDEN TALENT?

Poměrně často se u dětí setkávám s tz. MULTI talentem. Kdy je dítě schopné se nadchnout a plně pochopit mnoho různých oblastí oborů. Takové dítě je schopné si v dospělosti poradit s širokou škálou problému či nástrah. Je však nutné dítě podporovat a netlačit násilím do jedné oblasti. Je pravděpodobné, že si dítko časem samo vybere to nejlepší. A po své cestě s MULTI talentem nasbírá mnoho zkušeností a dovedností, které v dospělosti určitě využije.

STŘEDNÍ ŠKOLY

Pokud je žák na střední škole se svým oborem spokojený, látka ho zajímá a naplňuje – je to ideální předpoklad do budoucna, že se jedinec stane profesionálem ve svém oboru. Tím se pak otevírají další možnosti vybrat si lepší cestu. V rámci stejného programu “co bude dál” spolupracujeme s žáky středních škol končících ročníků. Je důležité vědět, že po škole svět nekončí. Není to temná cesta plná nástrah. Ale naopak počátek něčeho neuvěřitelně naplňujícího. Pokud se žák rozhodne razit cestu v zaměstnaneckém poměru, pomůžeme s vytvořením CV, pokud je to možné tak zajistíme i praxi v rámci naší TADELA skupiny. Dále připravíme na pohovor a sledujeme cestu, jakou se žák vydává. V případě, že se žák rozhodne postavit na vlastní nohy a touží po podnikání – opět se vším pomůžeme. Vysvětlíme jak fungují dotace pro rozjezd podnikání. Pomůžeme zajistit všechny věci, které jsou nutné pro daný obor. I po rozjezdu nadále sledujeme vývoj žáka.

KONEC NEEXISTUJE

Veškerou naší pomocí to ovšem nekončí. Ať už se z žáka stal zaměstnanec či začínající podnikatel, dveře má u nás VŽDY otevřené. Kdykoliv je možné se na nás obrátit a vždy nalezneme to nejlepší řešení na aktuální problém či požadavek. Pomáháme k dalšímu vzdělávání a posouvání hranic vědomostí.

POmáháme najít tu správnou cestu.

Je radost ráno vstávat do práce. Těšit se na pondělní ráno. Může být práce koníčkem? ANO! A víme jak na to..

JAK POMÁHÁME?

Je důležité zmínit, jakým způsobem je možné očekávat naší pomoc. Kdo si představí, že každého žáka TADELA zainvestuje a podrobně sleduje každý vývoj a krůček – pletl by se. Taková pomoc totiž není pomocí a osamostatněním se. Ale vedení za ručičku, ze které si praxi nikdo nevezme. Každý musí několikrát upadnout a znovu se sám zvednout. TADELA je tu pro to, aby ukázala, že má smysl se znovu zvednout. Že je důležité pokračovat dál ve své cestě, že naše vlastní chyby nejsou výsledkem špatného rozhodnutí, ale možností jak se z chyby poučit a příště jí neopakovat. Posouvat své hranice dál. TADELA a projekt co bude dál je příležitostí. Pootevřenými dveřmi, které mohou být jinak zamčené. Projekt ukáže cestu, po které však každý musí jít sám a čelit všem nástrahám, které se na cestě nacházejí. Jen tak si každý žák vytvoří svou vlastní praxi a jedinečné zkušenosti. V případě, že někdo na své cestě upadne a nemůže už vstát, pak podáme pomocnou berličku o kterou se může opřít.

PROČ TAKOVÝ PROJEKT VZNIKL?

Celý tento projekt je ZDARMA, spuštěný již řadu měsíců a kdykoliv k dispozici. Není tedy ziskový a ani marketingový. Tak proč takový projekt vůbec existuje? TADELA už za svou existenci pomohla několika žákům, kteří by touto dobou mohli být někde úplně jinde a dělat něco úplně jiného. S největší pravděpodobností něco daleko méně zábavnějšího. Účel je jednoduchý, žák který pochopí podstatu slušnosti, úcty k ostatním a smysl úhlu pohledu získá svou vnitřní sílu a nadhled. A ve stejném duchu s největší pravděpodobností takto vychová i své vlastní děti. Bude jim maximální oporou, bude posouvat hranice jejich vědomostí a rozvíjet jejich nadání. A tak je tu naděje, že se postupem časů začne naše společnost uzdravovat.

OBJEDNEJTE PODPORU PRO VAŠÍ TŘÍDU ZDARMA

Projekt CO BUDE DÁL je možné přidat k jinému programu a to úplně zdarma. Měl by být součástí jiného projektu z toho důvodu, že děti pak lépe vnímají nás jako tým a snadněji si tak představí jakým způsobem můžeme pomoci. Otevřené dveře jsou tak součástí jiného programu, kde se všichni lépe poznáme a pomine prvotní napětí z neznáma.

Přejdeme rovnou k poptávce?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a sestavíme Vám program přímo na míru.

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce