Co opravíš, je tvoje

formulář poptávky

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce

Detail programu

Program “Co opravíš, je tvoje” na školách v přírodě přináší dětem interaktivní zážitek, který nejen posiluje jejich vztah ke spotřební elektronice, ale také zdůrazňuje důležitost udržitelnosti a ekologických aspektů. Úvodní prezentace se věnuje důležitosti udržitelnosti v kontextu spotřební elektroniky a diskutuje o dopadech na životní prostředí. Děti jsou seznamovány s principem “Co opravíš, je tvoje” a hodnotami programu, které podporují ekologický přístup k spotřebě.

Praktická část programu zahrnuje odborně vedený workshop, kde děti opravují různá elektronická zařízení pod dohledem odborníků. To nejen posiluje dovednosti opravy a práce s nářadím, ale také motivuje k udržitelnému přístupu k technologii. V rámci této části programu budou děti pracovat i pod mikroskopem, což jim umožní detailněji prozkoumat a pochopit strukturu a fungování elektronických součástek.

Dále program obsahuje aktivity zaměřené na rozvoj jemné motoriky, zejména důležité pro precizní opravy elektroniky. Součástí je i výuka o elektronickém odpadu a jeho ekologických dopadech, což vede k diskuzi o možnostech recyklace a znovupoužití elektronických zařízení.

Vrchol programu spočívá v tom, že každé dítě si vybírá a opravuje své vlastní spotřební elektronické zařízení, což je nejen praktickým cvičením, ale také podporuje osobní zodpovědnost a kreativitu. Na závěr programu děti prezentují své opravené produkty, sdílejí své zkušenosti a odcházejí s vlastnoručně opraveným předmětem a certifikátem o absolvování programu.

Program “Co opravíš, je tvoje” vytváří motivující prostředí, kde se děti učí praktickým dovednostem opravy, rozvíjejí své ekologické uvědomění a získávají cenné zkušenosti pro udržitelnější přístup k technologii.

Běžné servisní úkony

V rámci programu se mimo jiné děti naučí i běžných servisních úkonů. Příkladem je teplovodivá pasta na procesorech, kterou nalezneme ve stolních počítačích, laptopech, ale i herních konzolí. Všude tam je třeba ideálně jednou za rok teplovodivou pastu vyměnit a spolu s výměnou i čistit zařízení od prachu. Tato dovednost není náročná a děti se jí v rámci tohoto programu naučí, čímž si prodlouží životnost svých přístrojů a získají vztah ke spotřební elektronice.

Přínos tohoto programu pro děti

  • Program umožňuje dětem získat praktické dovednosti v oblasti oprav elektroniky, což zvyšuje jejich schopnost samostatně řešit technické problémy.

  • Děti jsou motivovány k udržitelnému přístupu k spotřebě a elektronickým zařízením, což posiluje jejich ekologické uvědomění.

  • Aktivity zaměřené na opravy pod mikroskopem a práci s elektronickými součástkami podporují rozvoj jemné motoriky a technického myšlení u dětí.

  • Možnost vybrat si a opravit vlastní elektronické zařízení posiluje pocit osobní zodpovědnosti a tvořivosti u každého účastníka.

  • Každé dítě odchází s vlastnoručně opraveným předmětem a certifikátem, což nejen poskytuje radost z vlastního úspěchu, ale také podporuje sebevědomí a pocit hodnoty.

Program přináší dětem interaktivní zážitek zaměřený na opravy elektroniky. S odborným dohledem získávají dovednosti opravy a práce s nářadím, pracují pod mikroskopem a rozvíjejí jemnou motoriku. Aktivity podporují udržitelný přístup k technologii, ekologické uvědomění, osobní zodpovědnost a radost z vlastního úspěchu. Každé dítě odchází s vlastnoručně opraveným předmětem a novými dovednostmi v prostředí podporujícím kreativitu, učení a ekologickou odpovědnost.

Tento program je vázaný na lokalitu a tak bude nabídka přizpůsobená přímo na míru.

Přejdeme rovnou k poptávce?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a sestavíme Vám program přímo na míru.

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce