AI – umělá inteligence

formulář poptávky

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce

Detail programu

V programu umělé inteligence se děti seznámí se základy moderní technologie, která ovlivňuje mnoho aspektů našeho života. Během tábora budou mít možnost objevovat fascinující svět algoritmů, strojového učení a robotiky prostřednictvím interaktivních her a projektů. Děti se naučí, jak fungují algoritmy a jak mohou být použity k řešení různých problémů. Budou mít příležitost vytvořit vlastní jednoduché algoritmy a sledovat, jak se používají ve světě technologie.

Strojové učení, jedna z nejdynamičtějších oblastí vědeckého výzkumu, bude také na pořadu dne. Děti se dozvědí, jak počítače mohou “učit” na základě dat a zkušeností, a jaký vliv má toto učení na vývoj aplikací a technologií.

Robotika bude další zajímavou oblastí, kterou děti prozkoumají. Budou mít možnost pracovat s jednoduchými roboty a pochopit základy jejich konstrukce a programování. Kreativita a inovace budou klíčovými prvky, které povedou děti k vytváření vlastních robotických projektů. Celý program umělé inteligence je navržen tak, aby podporoval kritické myšlení, řešení problémů a týmovou spolupráci. Děti se budou moci angažovat v zajímavých diskuzích, společných projektech a soutěžích, které je inspirují k dalšímu zkoumání a objevování možností, které technologie nabízí.

Cílem tohoto programu je nejen rozvíjet technologické dovednosti dětí, ale také podporovat zvídavost, kreativitu a důvěru v jejich schopnosti v oblasti STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika).

v programu naše učebnice

V rámci tohoto programu jsou k dispozici i naše vlastní učebnice, které jsou právě na téma umělé inteligence. Děti si tak v praxi a s naším manuálem ověří jak klíčová může být práce s tímto nástrojem.

Přínos tohoto programu pro děti

  • Budou rozumět tomu, jak algoritmy fungují a jak mohou být použity k řešení různých problémů.

  • Porozumí základům strojového učení a tomu, jak počítače mohou “učit” na základě dat a zkušeností.

  • Děti budou rozvíjet schopnost kritického myšlení a řešení problémů prostřednictvím různých aktivit a projektů v rámci programu.

  • Program umělé inteligence podporuje týmovou spolupráci a komunikaci mezi dětmi, což je důležité pro úspěch v technologických oblastech i v životě obecně.

  • Děti budou mít možnost projevit svou kreativitu a inovativní myšlení při tvorbě vlastních projektů a řešení problémů v rámci tématu umělé inteligence.

Cílem programu je nejen poskytnout dětem základní znalosti a dovednosti v oblasti umělé inteligence, ale také podnítit zájem a nadšení pro technologii a STEM disciplíny (věda, technologie, inženýrství a matematika).

Tento program je vázaný na lokalitu a tak bude nabídka přizpůsobená přímo na míru.

Přejdeme rovnou k poptávce?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a sestavíme Vám program přímo na míru.

počet dětí

datum realizace

Váš email

telefon

adresa akce